Home » Nieuws

UPDATE 21 april: De Dunweg groep – Dunweg, Könst, Van der Putten – volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en volgt de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD op. Ook houden wij in de gaten hoe relevante organisaties in de uitvaartbranche handelen. Want wat als iemand overlijdt aan het Coronavirus? Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Indien er nieuwe richtlijnen komen van het RIVM, dan wordt deze informatie aangepast.

Staat uw vraag hier niet bij?
Stel deze dan aan onze uitvaartconsulent Adri van den Bergh via avandenbergh@dunweg.nl of 06 - 83 81 06 40.

 • Bij uitvaarten geldt vanaf woensdag 28 april een maximum van 100 personen (binnen en buiten) en kinderen tot en met 12 jaar meegeteld moeten worden. Tot die tijd is dit 50 personen.
 • Er zijn strenge, aanvullende regels verbonden aan bijeenkomsten/uitvaarten met meerdere mensen. Zo moet er 1,5 meter afstand gegarandeerd kunnen worden, niet alleen voor de zitplaatsen maar bijvoorbeeld ook bij de in- en uitgang. Er dienen voldoende sanitaire voorzieningen te zijn, waar mensen ook afstand kunnen houden van elkaar.
 • Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Avondklok

Vanaf zaterdag 23 januari tot woensdag 28 april geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Met ingang van 31 maart gaat de avondklok om 22.00 uur in. U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Toegestaan is als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.

  • Condoleance
   Nabestaanden en belangstellenden bij een condoleance mogen na 21.00 uur niet meer over straat. Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering op de avondklok.
  • Bezoek aan rouwkamers
   Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uursrouwkamer moet rekening houden met de avondklok. Een dergelijk bezoek valt niet onder de uitzonderingen op de avondklok en de verplaatsingen zullen dus voor 21.00 en na 04.30 uur moeten plaatsvinden.

Wat betekent dit voor de diverse Dunweg locaties?

Uitvaartcentrum Hoofddorp
Dienst en/of condoleance
Het maximaal aantal gasten bedraagt 50, medewerkers van Dunweg zijn hierin niet meegerekend.

Rouwbezoek
Een rouwbezoek kan wel met meerdere personen plaatsvinden, op voorwaarde dat het aantal gasten van 50, binnen het gebouw, gehandhaafd wordt.  Let op: als er consumpties genoten worden, wordt de doorloop vertraagd. Lange wachtrijen zijn niet gewenst.

Aula Begraafplaats Zwanenburg
Het aantal gasten in Zwanenburg is ongewijzigd: 30 personen. Wanneer er een grafgang plaatsvindt: 20 personen, indien zij na de dienst in de hal dienen te wachten tot de zaal omgebouwd is voor de condoleance.

Afscheidshuis Amsterdam
Dienst en/of condoleance
Het maximaal aantal gasten bedraagt 15, medewerkers van Dunweg zijn hierin niet meegerekend.

Rouwbezoek
Een rouwbezoek kan wel met meerdere personen plaatsvinden, op voorwaarde dat het aantal gasten van 15, bínnen het gebouw, gehandhaafd wordt.  Let op: als er consumpties genoten worden, wordt de doorloop vertraagd. Lange wachtrijen zijn niet gewenst.

Horeca
Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. Alleen na een uitvaartplechtigheid (dienst) bieden wij onze gebruikelijke catering aan. De corona-routekaart van de overheid bevat maatregelen om het alcoholgebruik buitenshuis te beperken, om zo de naleving van de coronamaatregelen te realiseren. De brancheorganisaties in de uitvaartzorg herkennen dat risico en roepen dan ook op om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol rond uitvaartplechtigheden en dit bij voorkeur - in overleg met de nabestaanden - achterwege te laten. Onze  uitvaartverzorger bespreekt dit met de nabestaanden.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 023 – 563 35 44. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus!
Bij een telefonische melding van een overlijden worden de volgende vragen gesteld:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te vertragen door “social distancing” en contact te mijden met mensen met ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen.

Komt een uitvaartverzorger van de Dunweg groep gewoon langs?
Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die wellicht besmet zijn met het Coronavirus. Het aannamegesprek vindt dan telefonisch plaats.

Wanneer geen sprake is van besmetting met het Coronovirus:

 • In principe kan het aannamegesprek bij u thuis plaatsvinden, vanzelfsprekend dienen dan de RIVM richtlijnen voor thuis gevolgd worden.
 • In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald op welke wijze (en welke locatie) het aannamegesprek plaatsvindt.
 • Desgewenste kan het aannamegesprek plaatsvinden in een van de volgende Dunweg locaties: Dunweg in Hoofddorp en in Afscheidshuis Amsterdam, Van der Putten & Dunweg in Lisse of bij Könst & Dunweg in Nieuwkoop
 • Ook kan het aannamegesprek op afstand/online/telefonisch plaatsvinden
 • Men dient rekening te houden met gepaste afstand tussen de personen, met zo min mogelijk aanwezige personen die deelnemen aan het gesprek (min. 1,5 meter afstand). De aanwezigen dragen een mondmasker.
 • Ontvang thuis zo min mogelijk bezoek. Mocht u toch bezoek ontvangen: beperk dit tot 1 persoon en zorg ervoor dat men 1,5 meter afstand van elkaar houdt en de hygiënemaatregelen naleven.
 • De gemaakte afspraken worden bevestigd per e-mail.

Ophalen en overbrengen uit het privé huis
Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te vertragen door “social distancing” en contact te mijden met mensen met ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Wij verzoeken alle nabestaanden, die aanwezig zijn in het huis, om 1,5 meter afstand te nemen.

 • Wij gaan zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt en verrichten dan de gebruikelijke werkzaamheden.

Online condoleren
Via de Dunweg website is het mogelijk om online te condoleren. Deze service is gratis en voor iedereen beschikbaar. Natuurlijk vervangt dit niet een persoonlijk bezoek bij een condoleance of afscheid, maar het is een alternatief als men niet aanwezig kan/mag zijn bij een uitvaart.

Wat gebeurt er met de overledene die besmet is met het Coronavirus?
Uitvaarten kunnen doorgaan, conform richtlijnen RIVM. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Ook rouwbezoeken kunnen doorgaan. De Dunweg groep volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg.

Verzorging van de overledene
Het verzorgen van de overledene met familie in de thuissituatie of in het uitvaartcentrum is tot nader order niet mogelijk.

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Hierbij een aantal aspecten ter overweging bij een thuisopbaring. In het meldingsgesprek bespreken wij met u voorzorgsmaatregelen wij treffen om het risico van besmetting tot het minimum te beperken. De opbaring van de overledene kan in een kist of op bed plaatsvinden met koeling door middel van een bedkoelsysteem. Aan nabestaanden wordt afgeraden dat men familieleden en vrienden in het woonhuis ontvangt.

24-uurkamers
Nabestaanden kunnen gebruik blijven maken van 24-uurskamers. Professionals gaan deze kamers niet binnen als nabestaanden aanwezig zijn.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?
Ja.

Mag je handen schudden om te condoleren?
Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoening – naar de uitvaart komen?
Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie zal het deze groep mensen dan ook niet verbieden naar de uitvaart te komen.

Mondkapjesplicht
Vanaf woensdagavond 14 oktober, 22.00 uur, is voor iedereen van 13 jaar en ouder het dragen van een mondkapje meer dan een dringend advies. Wij vragen nadrukkelijk en dringend de bezoekers bij binnenkomst, bij beweging door, en bij het verlaten van het pand een mondkapje te dragen. Vooraf wijzen wij de nabestaanden op het dringend advies om een mondkapje te dragen.

Registratieformulier
Aanwezigen bij een uitvaart worden verzocht hun contactgegevens te noteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting. 14 dagen na de uitvaart worden deze gegevens vernietigd.

 

Adri van den Bergh

Uitvaartconsulent Adri van den Bergh